Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.

Rikke Darling posters

Konstnär Rikke Darling
född 1975 i Köpenhamn

Rikke Darlings målningar är en abstrakt biologisk historia om att vi människor är en del av naturen och ett komplicerat universellt mönster, där omgivningarna på ett energimässigt plan smälter samman med sinnen, känslor och tankar. Målningarna handlar om mikro- och makrobiologi med utgångspunkt i naturens grundmönster, vattnets flöde, förgreningar, knoppskott, dna, stamceller och virus.

Rikke Darlings konst innebär en tilltro till abstraktionens kraft, det komplexa och subtila, där något oartikulerat i oss möts av en inspirerande energi. Med sin konst önskar hon, genom en visuell berättelse, beröra åskådaren med sin världssyn om naturen i människan – och människan i naturen. Det är en berättelse om att vi människor är naturen och en del av ett komplicerat universellt mönster, där omgivningarna på ett energimässigt plan smälter samman med sinnena, känslorna och tankarna. Artsyfartsy.se förhandlar en rad posters med Rikke Darlings motiv.

Posters i limited edition

I konsten utnyttjar hon naturens flow, där stora mängder vatten gör formerna flytande och levande. Hon använder naturens lagar för att skapa rörelser och krackeleringar. Förgreningar skjuter fram som nya begynnelser och följer det universella mönstret i en fraktal knoppskjutning. Cellerna är naturens byggstenar och grunden för allt liv. Allt levande består av celler och den mänskliga kroppen är i konstant förändring från den första cellbildningen, där stamcellerna är grundstommen i vår komplexa organism. Mönstren i naturen återkommer i en fraktal geometri, där de ingår i varandra och återkommer i stort och smått. De fraktala mönstren gäller både naturens simpla organismer och de mer komplexa och gäller således också för oss människor.

Rikke Darlings konstposters är limited edition. Det trycks max 100 posters av varje motiv.